Impressie Bibliotheek

Blok opstelling

Blok opstelling

Blok opstelling gedurende een lunch

Blok opstelling tijdens een presentatie