De RuwBouw Groep

De RuwBouw Groep

De RuwBouw Groep is de nieuwe naam van CRH Structural.

De RuwBouw Groep wil drager zijn van een efficiënte en klantgerichte bouw. Met het aanbod van de drie sterke merken Calduran kalkzandsteen, Heembeton wanden en Dycore vloeren bieden we innovatieve ruwbouwoplossingen die aan de basis staan van een efficiënte bouw.

Met prefab wanden en vloeren, kalkzandsteen en complete casco’s, kant-en-klaar en op maat, dragen we bij aan een gestroomlijnd bouwproces met minder risico’s, voorspelbare kosten en hoge kwaliteit. 

De RuwBouw Groep draagt bij aan oplossingen die de bouw als geheel sterker maken en vooruit helpen. Wij zijn de partner in de ruwbouwfase die verantwoordelijkheid neemt voor haar producten en de toepassing in uw project en werken aan duurzaamheid volgens de 3P filosofie.

DUURZAAMHEID

Wij hanteren de 3P filosofie om onze uitgangspunten bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verder te verduidelijken. De 3 P’s staan voor Proces, Product en Project. Wij hebben op ieder vlak initiatieven genomen om deze te verbeteren. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van deze initiatieven.

CO2-emissie steeds verder omlaag (proces)
Wij zetten ons in voor het beperken van de CO2-emissie van producten en productieprocessen. Enerzijds door het verminderen van energiegebruik en/of directe CO2-emissie van productieprocessen en transport, anderzijds streven we naar het gebruik van grondstoffen met een lagere CO2-impact. Om dit transparant in kaart te brengen stellen wij jaarlijks een CO2-emissie inventarisatie op.

Samenwerking met Stichting Natuurmonumenten (proces)
De zandwinning in Hoogersmilde ten behoeve van de productie van kalkzandsteen gaat in nauwe samenwerking met  Stichting Natuurmonumenten. Zij beheren het omliggende Natura-2000 gebied Leggelderveld. Met goede maatregelen worden negatieve effecten van de zandwinning voorkomen.

Alternatief grondstoffengebruik (product) –  30% kalkzandsteengranulaat
Een mooi voorbeeld van alternatief grondstofgebruik voor zand is het terugnemen van kalkzandsteenpuin dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen. Ons Caldubo® blok bestaat voor 30% uit dit puin, aangevuld met de beperkte productafkeur en zaagafval dat weer als grondstof in het productieproces wordt opgenomen.

Homeplan (project)
De RuwBouw Groep bouwt samen met Homeplan aan een duurzame toekomst. Met jaarlijkse giften ondersteunen wij het goede werk van Homeplan. Daarnaast is de organisatie gevestigd in het kantoorgebouw op onze productielocatie te Breda.  

beeld01

Oplossingen

Kalkzandsteen Caldubo van De RuwBouw Groep

Caldubo kalkzandsteen bestaat voor een deel uit granulaat, restafval van sloop en productieafkeur.

Binnenwand CO2Mpensatie Steen van De RuwBouw Groep

Bij de productie van de CO2Mpensatiesteen wordt CO2 toegevoegd, maar ook tijdens de gebruiksfase neemt de steen op.

Pull & Play van De RuwBouw Groep

Geprefabriceerde wanden worden voorzien van een voorbedrade elektro-infrastructuur, afgewerkt met de elektro-installatie en stopcontacten.